Stræbe

Skal jeg stræbe efter en topentitet, eller er et par forskellige ok?
Hvordan bruger du Aspire i en sætning?Er det stræbe efter eller stræbe efter?Hvad ville du stræbe efter i eksempler på livet?Hvad er en definition for...